Rozgrzewka – etap A

Wykonaj 10 powtórzeń każdego z podanych ćwiczeń: